|درباره ما

برق کوشان

با افتخار 17سال سابقه کار‌ و تولید در زمینه لوله های فلکسیبل و سیم و کابل

نمایندگی سیم و کابل کسری

نمایندگی سیم و کابل پرتو الکتریک

نمایندگی جعبه تقسیم سهند

تولید کننده لوله فلکسیبل رهاورده ایران

نمایندگی لوله فلکسیبل رهرود

نمایندگی لوله فلکسیبل رهورد خراسان و طوس فلکس

فروش مستقيم سيم و كابل در فروشگاه فني و تخصصی برق کوشان واقع در بازار لاله زار

برق کوشان

با افتخار 17سال سابقه کار‌ و تولید در زمینه لوله های فلکسیبل و سیم و کابل

نمایندگی سیم و کابل کسری

نمایندگی سیم و کابل پرتو الکتریک

نمایندگی جعبه تقسیم سهند

تولید کننده لوله فلکسیبل رهاورده ایران

نمایندگی لوله فلکسیبل رهرود

نمایندگی لوله فلکسیبل رهورد خراسان و طوس فلکس

فروش مستقيم سيم و كابل در فروشگاه فني و تخصصی برق کوشان واقع در بازار لاله زار

افتخارات پایپ فلکس

0 +
تعداد مشتریان
0 +
سابقه کاری
0 +
تعداد مشتریان

افتخارات پایپ فلکس

0 +
سابقه کاری