سیم و کابل کسری

شرکت سیم و کابل کسری همواره تلاش می‌کند تا با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های به‌روز، بهترین محصولات را به مشتریان خود ارائه دهد، به همین دلیل با توجه به تنوع بالای محصولات تولید شده، شما می توانید انواع مختلف سیم و کابل کسری را با خیال راحت تهیه کنید. با توجه به کیفیت بالای محصولات کسری، شما می توانید از هر نقطه از ایران که هستید محصولات مورد نیاز خود را سفارش دهید.

استعلام قیمت و دریافت مشاوره برای سفارش از طریق شماره زیر

 021-33994137 📞

سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری all in one

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2210.000کابل زمینی 2.5*2330.000
کابل زمینی 4*2555.000کابل زمینی 6*2770.000
کابل زمینی 10*21.360.000کابل زمینی 16*22.060.000
کابل زمینی 25*23.350.000کابل زمینی 1.5*3305.000
کابل زمینی 2.5*3465.000کابل زمینی 4*3810.000
کابل زمینی 6*31.130.000کابل زمینی 10*31.980.000
کابل زمینی 16*32.950.000کابل زمینی 16+25*35.900.000
کابل زمینی 16+35*37.500.000کابل زمینی 35+70*315.200.000
کابل زمینی 50+95*321.700.000
کابل زمینی 1.5*4385.000کابل زمینی 2.5*4590.000
کابل زمینی 4*41.035.000کابل زمینی 6*41.460.000
کابل زمینی 10*42.480.000کابل زمینی 16*43.720.000
کابل زمینی 25*46.500.000کابل زمینی 35*48.700.000
کابل زمینی 1.5*5490.000کابل زمینی 2.5*5750.000
کابل زمینی 4*51.320.000کابل زمینی 6*51.880.000
کابل زمینی 10*53.270.000کابل زمینی 16*54.880.000
کابل زمینی 25*58.280.000کابل زمینی 35*510.800.000
کابل زمینی 1.5*7830.000کابل زمینی 1.5*101.110.000
کابل زمینی 1.5*121.430.000کابل زمینی 1.5*161.910.000
کابل زمینی 1.5*192.500.000کابل زمینی 1.5*243.050.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.700.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.250.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 90.000کابل افشان 1*2140.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲109.000کابل افشان ۱.۵*۲190.000
کابل افشان ۲.۵*۲295.000کابل افشان ۴*۲505.000
کابل افشان ۶*۲700.000کابل افشان ۱۰*۲1.240.000
کابل افشان ۱۶*۲2.020.000کابل افشان ۰.۵*۳122.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳150.000کابل افشان ۱*۳197.000
کابل افشان ۱.۵*۳275.000کابل افشان ۲.۵*۳420.000
کابل افشان ۴*۳724.000کابل افشان ۶*۳1.014.000
کابل افشان ۱۰*۳1.800.000کابل افشان ۱۶*۳2.660.000
کابل افشان ۲۵*۳4.660.000کابل افشان 16+25*۳5.600.000
کابل افشان ۳۵*۳6.120.000کابل افشان 16+35*۳7.130.000
کابل افشان ۵۰*۳8.550.000کابل افشان 25+50*۳10.500.000
کابل افشان ۷۰*۳12.700.000کابل افشان 35+70*314.500.000
کابل افشان ۹۵*۳17.300.000کابل افشان 50+95*۳20.300.000
کابل افشان 70+120*325.800.000
کابل افشان ۰.۵*۴160.000کابل افشان ۰.۷۵*۴191.000
کابل افشان ۱*۴253.000کابل افشان ۱.۵*۴346.000
کابل افشان ۲.۵*۴536.000کابل افشان ۴*۴938.000
کابل افشان ۶*۴1.330.000کابل افشان ۱۰*۴2.360.000
کابل افشان ۱۶*۴3.550.000کابل افشان ۲۵*۴6.150.000
کابل افشان ۳۵*۴8.200.000کابل افشان ۰.۵*۵228.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵281.000کابل افشان ۱*۵335.000
کابل افشان ۱.۵*۵438.000کابل افشان ۲.۵*۵702.000
کابل افشان ۴*۵1.245.000کابل افشان ۶*۵1.775.000
کابل افشان ۱۰*۵3.110.000کابل افشان ۱۶*۵4.650.000
کابل افشان ۲۵*۵7.850.000کابل افشان ۳۵*۵10.250.000
کابل افشان ۰.۵*۶280.000کابل افشان ۰.۷۵*۶362.000
کابل افشان ۱*۶426.000کابل افشان ۱.۵*۶585.000
کابل افشان ۰.۵*۷315.000کابل افشان ۰.۷۵*۷398.000
کابل افشان ۱*۷482.000کابل افشان ۱.۵*۷650.000
کابل افشان ۲.۵*۷1.020.000کابل افشان ۴*۷1.880.000
کابل افشان ۶*۷2.780.000کابل افشان ۱۰*۷4.630.000
کابل افشان ۰.۵*۸352.000کابل افشان ۰.۷۵*۸450.000
کابل افشان ۱*۸560.000کابل افشان ۱.۵*۸750.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.250.000کابل افشان ۰.۵*۱۰470.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰580.000کابل افشان ۱*۱۰690.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰860.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.520.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲550.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲680.000
کابل افشان ۱*۱۲820.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.840.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴800.000
کابل افشان ۱*۱۴1.020.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.350.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶760.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶965.000
کابل افشان ۱*۱۶1.090.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.490.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.520.000کابل افشان ۰.۵*۲۰920.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.180.000کابل افشان ۱*۲۰1.420.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.940.000کابل افشان ۲.۵*۲۰3.300.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴1.110.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.400.000
کابل افشان ۱*۲۴1.520.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.120.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.670.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.450.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.760.000کابل افشان ۱*۳۰2.250.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.800.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.870.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.320.000کابل افشان ۱*۴۰2.970.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.700.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.650.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.300.000کابل افشان ۱*۵۰4.250.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲6.000.000کابل افشان ۰.۵*۶۰3.050.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.850.000کابل افشان ۱*۶۰5.200.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱7.200.000کابل افشان ۱.۵*۶۰7.200.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲6.120.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل نایلونی ۱*۲10.800.000کابل نایلونی ۱.۵*۲14.400.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲24.400.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲6.120.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل کیسه ای ۱*۲10.800.000
کابل ۱۸۵*۱10.100.000کابل ۲۴۰*۱13.200.000
کابل ۳۰۰*۱16.500.000
سیم ۰.۵3.100.000سیم ۰.۷۵4.100.000
سیم 15.400.000سیم ۱.۵7.700.000
سیم ۲.۵12.200.000سیم ۴21.500.000
سیم ۶31.200.000سیم ۱۰552.000
سیم ۱۶*۱827.000سیم ۲۵*۱1.365.000
سیم ۳۵*۱1.831.000سیم ۵۰*۱2.541.000
سیم ۷۰*۱3.630.000سیم ۹۵*۱5.200.000
سیم ۱۲۰*۱6.500.000سیم ۱۵۰*۱8.200.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.220.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.160.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.190.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.100.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.700.000
سیم تخت ۵۰*۳9.350.000سیم تخت ۷۰*۳13.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴490.000سیم تخت ۲.۵*۴755.000
سیم تخت ۴*۴1.320.000سیم تخت ۶*۴1.870.000
سیم تخت ۱۰*۴2.850.000سیم تخت ۱۶*۴3.920.000
سیم تخت ۲۵*۴7.020.000
سیم تخت ۱.۵*۸1.020.000سیم تخت ۲.۵*۸1.580.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.530.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.400.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶2.030.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.300.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲115.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲135.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲172.000کابل شیلد دار ۱*۲204.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲257.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲435.000
کابل شیلد دار ۴*۲735.000کابل شیلد دار ۶*۲990.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.770.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳160.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۳200.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳260.000
کابل شیلد دار ۱*۳300.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳380.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳558.000کابل شیلد دار ۴*۳1.085.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.520.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.650.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*318.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴300.000کابل شیلد دار ۱*۴375.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴470.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴760.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.250.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.900.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴9.200.000کابل شیلد دار ۳۵*۴13.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵305.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵405.000کابل شیلد دار ۱*۵490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵638.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵1.080.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.730.000کابل شیلد دار ۶*۵2.500.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.450.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶375.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶475.000
کابل شیلد دار ۱*۶610.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶790.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷420.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷530.000
کابل شیلد دار ۱*۷720.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷910.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸340.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸510.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸620.000
کابل شیلد دار ۱*۸760.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸1.000.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰410.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰610.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰780.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰920.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.270.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰2.030.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲470.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲745.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲920.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲1.070.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.420.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.260.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.320.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶600.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶965.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.180.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.530.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶2.060.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.260.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰720.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.210.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.480.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.870.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰4.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴900.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.360.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.720.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.230.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴3.000.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴5.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰1.100.000کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.760.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.300.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.900.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.920.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.600.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.310.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.930.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.750.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.650.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰125.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰350.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴68.700
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶93.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰148.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵225.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰700.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲44.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴204.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶303.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵740.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.000.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20300.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v80.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v60.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v69.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v64.000
کابل کولری ۱.۵*۴31.500.000
کابل کولری ۱*۵28.500.000کابل کولری ۱.۵*۵39.000.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱606.000کابل خشک ۱۶*۱910.000
کابل خشک ۲۵*۱1.510.000کابل خشک ۳۵*۱2.030.000
کابل خشک ۵۰*۱2.820.000کابل خشک ۷۰*۱4.050.000
کابل خشک ۹۵*۱5.650.000کابل خشک 240*۱14.600.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.700.000سیم ۱.۵ خشک8.050.000
سیم ۲.۵ خشک12.800.000سیم ۴ خشک22.600.000
سیم ۶ خشک32.800.000
کابل زمینی 0.6 *2*2کابل زمینی 0.6*2*4
کابل زمینی 0.6*2*6کابل زمینی 0.6 *2*10
کابل زمینی 0.6*2*15کابل زمینی 0.6 *2*20
کابل زمینی 0.6*2*30کابل زمینی 0.6*2*100
کابل زمینی 0.6*2*50کابل زمینی 0.6*2*2
کابل زمینی 0.6* 2*4کابل زمینی 0.6*2*6
کابل زمینی 0.6*2*10کابل زمینی 0.6*2*15
کابل زمینی 0.6*2*20

انواع محصولات برند کسری

قبل از خرید سیم و کابل کسری بهتر است که اطلاعات کاملی درباره انواع محصولات این برند به دست آورید تا بتوانید خرید آگاهانه‌ای داشته باشید:


1. کابل خشک کسری: برند کسری از بهترین مواد اولیه برای تولید کابل خشک استفاده کرده است، در این محصول، سیم‌های مسی به صورت ریسمانی در هم تنیده شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن، رسانایی فوق العاده باکیفیت می‌باشد، همچنین با توجه به نحوه تولید، از مقاومت بالایی در برابر آسیب و خوردگی برخوردار است. با توجه به اینکه کابل خشک کسری، متناسب با نیاز همه افراد تولید شده است، شما می‌توانید این محصول را در متراژ مختلف از سایت ما خریداری کنید.

2. کابل محافظ کسری: این محصول از برند کسری، مورد نیاز بسیاری از افراد در شرایط مختلف می‌باشد، کابل محافظ کسری با توجه به نوع ساخت خود، از این محصول در برابر شرایط نامساعد مثل نوسانات برق و همینطور آسیب‌های فیزیکی، محافظت می‌کند. کابل کسری با توجه به کاربردهای متنوع خود، در متراژ مختلف هم تولید شده است که می‌توانید با توجه به نیاز خود، بهترین مقدار را خریداری کنید.

3. کابل افشان کسری: این نوع از کابل‌ها از چندین کابل تک هسته‌ای تشکیل شده است که هر کدام دارای هادی‌های مسی و عایق مخصوص هستند. ترکیب این کابل‌ها باعث ایجاد انعطاف بالا در کابل می‌شود و این امکان را می‌دهد تا در محیط‌هایی که نیاز به انعطاف دارند، استفاده شود. کابل افشان از آنجایی که دارای انعطاف بالاست، برای کاربردهای مختلفی از جمله در دستگاه‌های حرکتی، صنعتی، رباتیک، وسایل الکترونیکی و همچنین در محیط‌هایی که نیاز به حرکت و انعطاف دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.


4. سیم نایلونی کسری: با توجه به کیفیت بالای سیم نایلونی کسری، این محصول از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است، این محصول با توجه به نیازهای مختلف افراد تولید شده است و با رنگبندی که دارد، خیلی راحت می‌توانید اقدام به کدگذاری کنید.
سیم نایلونی کسری از دو سیم تولید شده که یکی به نول و دیگری به فاز متصل است و با خیال راحت می‌توانید در سیم‌کشی ساختمانی از این محصول استفاده کنید.

مزیت برند کسری نسبت به سایر برندها

با روی آوردن به سیم کسری، می‌توانید مطمئن باشید که محصول فوق العاده استاندارد و باکیفیتی را خریداری می‌کنید، در ادامه به بررسی مزیت‌های این برند نسب به سایر برندها می‌پردازیم تا با خیالی آسوده، محصولات مورد نظر خود را سفارش دهید:


● قیمت بسیار مناسب سیم و کابل کسری: محصولات این برند کیفیت تضمین شده‌ای دارند و با این وجود، برند کسری همه محصولات خود را با قیمت بسیار مناسب عرضه می‌کند و مطمئن باشید که سیم و کابل کسری را با بهترین کیفیت و قیمت، خریداری می‌کنید.
● استاندارد‌های لازم: با توجه به حساسیت تولید سیم و کابل، برند کسری با توجه به استاندارد‌های روز دنیا، این محصولات را تولید کرده و دارای کیفیت و استانداردهای جهانی می‌باشد.
● پشتیبانی بعد از خرید: توجه داشته باشید که پشتیبانی این برند، خیال شما را از انجام یک خرید مطمئن، راحت می‌کند و در صورت بروز هرگونه مشکلی، می‌توانید با کارشناسان پشتیبانی، در تماس باشید.
● کدگذاری و رنگ مناسب: همانطور که اشاره کردیم سیم و کابل کسری طبق استانداردهای بین المللی و متناسب با کیفیت جهانی تولید می‌شوند، به همین دلیل از رنگ‌ها و کدهای صحیح استفاده شده تا دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشید.